عید غدیر خم مبارک

?علی خلیفه باشد املاک غصبی را ولو کابین زنان کرده باشید باز می‌ستاند.

?آنهایی که نهرها شکافتند، چهارپایانی در زیر دارند و کنیزکانی نازک بدن در بر بدانند پسر ابی طالب بازخواست می‌کند که از کجا آورده اند؟

‼️آنان که در مسلمان شدن سابقه ای دارند و مجاهده ای کرده اند و با پیامبر محشور بودند بدانند که اجر و ثوابشان را از خدا می ستانند نه از بیت المال.

با این همه باز هم با #بیعت_با_علی مصمم‌اید؟

این خبر را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید:

پاسخی بگذارید

4 × 1 =

Top