عضو شورای اسلامی شهر قرچک: بودجه شهرداری قرچک در طول ۳ سال سه برابر شده است

عضو شورای اسلامی شهر قرچک گفت: بودجه سال اول شهرداری در سال ۹۶ مبلغی بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان بود و بودجه امسال شهرداری ۱۹۵ میلیارد تومان است و این بودجه با پا فشاری شهردار قرچک تصویب شد که با تصویب این بودجه پروژه های عمرانی در حال انجام است

شهرداری نباید مبالغ ارزش افزوده واریزی از سوی دولت را بیش از حد مجاز در امور جاری هزینه کند

فرماندار پیشوا مطرح کرد: 🔺لزوم چابک سازی مجموعه شهرداری پیشوا/پرهیز از عملکرد شعاری در جذب سرمایه گذاری شهری 🔹فرماندار شهرستان پیشوا با تأکید بر لزوم چابک سازی مجموعه شهرداری و جلوگیری از مصرف بخش زیادی از اعتبارات ارزش افزوده برای هزینه های جاری، گفت: شهردار جدید باید از عملکرد شعاری در زمینه

کوروش سیری رئیس شورای شهر فرون آباد شد

👤 در جلسه فوق‌العاده امروز شورای اسلامی شهر فرون آباد، کوروش سیری به عنوان رئیس شورای شهر فرون آباد انتخاب شد . 🗳 در جلسه فوق‌العاده امروز شورای اسلامی شهر فرون‌آباد با حضور محمدمهدی ‌قمی معاونت فنی عمران فرمانداری و تمامی اعضاء شورای شهر، برگزار شد سومین رئیس دوره پنجم شورا انتخاب

Top