بخشدار مرکزی ورامین از مصدومان حادثه خیرآباد عیادت واز نزدیک در جریان امور درمان آنان قرار گرفت

👤 تقوی بخشدار مرکزی ورامین در نخستین ساعات بامداد امروز از مصدومان حادثه انفجار گاز در منزل مسکونی خیرآباد ورامین در محل اورژانس بیمارستان ۱۵ خرداد و بیمارستان شهید مفتح ورامین عیادت کرد و از نزدیک طی گفت گو با پزشکان در جریان روند وکم و کیف رسیدگی

ساخت‌وسازهای شهرک صنعتی خیرآباد ساماندهی می‌شود

نشست بررسی جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و ساماندهی امور شهرک صنعتی شهدای خیرآباد ورامین در بخشداری مرکزی ورامین برگزار شد. در نشستی که روز چهارشنبه ۱۴ آذر به ریاست مصطفی حیدری بخشدار مرکزی ورامین و با حضور میرزایی رئیس اداره‌ی صمت شهرستان ورامین ، تاجیک رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان ورامین

Top