تخریب ساخت وسازهای غیر مجاز شهرستان ورامین

تخریب ساخت وسازهای غیر مجاز شهرستان ورامین با قدرت ادامه دارد

به گزارش پایگاه خبری ورامین تدبیر ،
نظر به دستورات اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وبرخورد قاطع با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی کشاورزی، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ورامین در راستای دستورات صادره از سوی رئیس دادگاه جوادآباد در اجرای تبصره۲ماده ۱۰ قانون یوم جاری یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ با حضور ماموران اراضی جهاد کشاورزی شهرستان ورامین وتامین امنیت از سوی نیروی انتظامی، نسبت به تخریب احکام صادره اقدام شد.

در این راستا نسبت به قلع و قمع ۱۵مورد به مساحت ۱۱۵۰۰متر مربع ساخت و سازهای غیر مجاز شامل دیوارکشی، پی کنی، بنا،تفکیک در اراضی کشاورزی روستاهای یوسف‌آباد، ایجدان از توابع بخش جواداباد شهرستان ورامین آزادسازی شد.

به دستورات اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وبرخورد قاطع با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی کشاورزی، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ورامین در راستای دستورات صادره از سوی رئیس دادگاه جوادآباد در اجرای تبصره۲ماده ۱۰ قانون یوم جاری یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ با حضور ماموران اراضی جهاد کشاورزی شهرستان ورامین وتامین امنیت از سوی نیروی انتظامی، نسبت به تخریب احکام صادره اقدام شد.

در این راستا نسبت به قلع و قمع ۱۵مورد به مساحت ۱۱۵۰۰متر مربع ساخت و سازهای غیر مجاز شامل دیوارکشی، پی کنی، بنا،تفکیک در اراضی کشاورزی روستاهای یوسف‌آباد، ایجدان از توابع بخش جواداباد شهرستان ورامین آزادسازی شد.

 

 

 

 

این خبر را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید:

پاسخی بگذارید

4 + سیزده =

Top