کارگروه گردشگردی و بوم‌گردی روستاهای استان تهران در ورامین تشکیل شد

🏘 اطلس بوم‌گردی استان تهران تهیه می‌شود 🔶کارگروه گردشگردی و بوم‌گردی روستاهای استان تهران در ورامین تشکیل شد 🔷 کارگروه بوم‌گردی روستاهای استان تهران به میزبانی معصومه پرندوار مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری تهران با حضور دهیاران موفق در حوزه‌‌‌ی گردشگردی و بوم‌گردی استان تهران در سالن همایش‌های شهرداری ورامین

Top