کشت بیش از یک تن زعفران در استان تهران

در ۱۸۰ هکتار زمین در شهرستان‌های استان تهران یک تن زعفران برداشت می‌شود.

عباسعلی عامری معاون بهبود و تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ضمن اشاره به افزایش تولید زعفران در استان تهران گفت : در ۱۸۰ هکتار زمین در شهرستان‌های استان تهران یک تن زعفران برداشت می‌شود.

وی افزود: بیشترین کشت مربوط به شهرستان رباط‌کریم در حدود ۸۰ هکتار بوده و الباقی در شهرستان‌های ورامین، پاکدشت، پیشوا، ری، شهریار و دماوند انجام می‌شود که این فعالیت با شاخصه‌های کارشناسی و فنی درحال‌توسعه است.

این خبر را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید:
Top