نان گران نشد

جلسه شورای آرد و نان شهرستان ورامین برگزار شد

جلسه شورای آرد و نان شهرستان ورامین به ریاست حسین کاغذلو فرماندار شهرستان برگزار و موضوع افزایش قیمت نان در واحدهای نانوایی آزاد پر مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ورامین تدبیر ، در این جلسه که به ریاست حسین کاغذلو فرماندار شهرستان ورامین و با حضور رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق اصناف، رئیس شبکه بهداشت و درمان، رئیس اداره غله جنوب شرق تهران، مدیر جهاد کشاورزی، نماینده تعزیرات حکومتی و رئیس اتحادیه آرد و نان شهرستان برگزار شد، بر بازگشت قیمت نان نانوایی آزادپز به پیش از افزایش خودسرانه برخی از واحدها تأکید شد.
فرماندار شهرستان ورامین در این جلسه گفت : هر گونه افزایش قیمت نان در واحدهای آزادپز می باید از مبادی قانونی و پس از بررسی کارشناسانه صورت گیرد و اقدام خودسرانه برخی از واحدها درافزایش قیمت نان، پذیرفتنی نیست.
حسین کاغذلو افزود: یک تیم کارشناسی از وضعیت قیمت نان در شهرستان های مجاور دشت ورامین گزارش کاملی تهیه کرده اند که همه نشان می دهد قیمت نان در این شهرستان ها، مطابق با قیمت فروش نان در واحدهای آزاد پز ورامین است و تفاوتی بین آن ها وجود ندارد.
وی تصریح کرد: اگر قرار است که بر اساس قانون، واحدهای نانوایی آزاد پز نسبت به افزایش قیمت اقدام کنند می باید این امر در بستر قانون و با نظر کارشناسی اعضای شورای آرد و نان صورت گیرد و هیچ گونه اقدام خودسرانه از افراد پذیرفتنی نیست.
وی افزود: این افزایش قیمت در حالی صورت گرفت که وزن چانه ها افزایش پیدا نکرده بود.
فرماندار ورامین تأکید کرد: بر اساس تصمیم شورای آرد و نان، هیچ گونه افزایشی در قیمت نان واحدهای آزاد پز نباید صورت گیرد و واحدهای نانوایی موظف به فروش نان به قیمت سابق می باشند.
وی گفت : با توجه به افزایش قیمت آرد واحدهای نانوایی آزادپز ، افزایش دستمزد، افزایش نرخ بیمه و نیز سایر مواردی که می تواند بر قیمت تمام شده نان اثر گذار باشد، مقرر شد تا یک تیم کارشناسی متشکل از فرمانداری، اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اتحادیه نانوایان، نسبت به بررسی عوامل افزایش قیمت نان اقدام و رقمی منطقی برای واحدهای آزاد پز در نظر گرفته شود.
کاغذلو افزود: نانوایی های موظفند تا با نصب تابلو، نوع فعالیت آزاد و یا دولتی خود را مشخص کنند تا مردم به صلاح خود از نانوایی خرید کنند.
وی گفت : با تصمیم اعضای شورای آرد و نان، طرح نظارت بر عملکرد نانوایی های شهرستان آغاز و با هر گونه مورد خلاف قانون در حوزه تولید، کیفیت، کمیت و نیز عدم رعایت مسائل بهداشتی برخورد می شود.

این خبر را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید:
Top