ستاد انتخابات بخش مرکزی ورامین ؛آماده برگزاری انتخابات ۱۴۰۰

دومین جلسه هماهنگی امور انتخابات بخش مرکزی ورامین تشکیل شد

? در این جلسه سیدسراج الدین تقوی ونکی برلزوم حفظ تعهد،تقوی،اخلاق محوری ،امانت داری آرای مردم ،انسجام و نظم کاری ،تلاش، هم‌افزایی ،رعایت مر قانون و خودداری ازهرگونه جانب داری عوامل اجرای انتخابات تاکید نمود.

? وی در ادامه ضمن تعیین وتبیین شرح وظایف مربوط به عوامل برگزاری انتخابات روستاهای بخش مرکزی گفت: بخشداری مرکزی به‌طور صددرصد واز ماه‌های گذشته نسبت به تجهیز و آماده سازی وتدارک اجرا و برگزاری انتخابات پیش رو اقدام نموده و در آمادگی کامل قرار داشته و دارد.

? شایان ذکر است ۱۹ اسفند ماه براساس تقویم روزشمار انتخابات و مطابق ماده۳۶ قانون و مواد۲۱و۲۵ آئین نامه اجرایی، زمان تشکیل هیات اجرائی بخش می‌باشد.

جلسه هماهنگی ستاد انتخابات بخش مرکزی ورامین
این خبر را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید:

پاسخی بگذارید

دو + 1 =

Top