روز بهزیستی و نارضایتی کم‌توانان، مددجویان و نابینایان از ناکارآمدی اداره بهزیستی ورامین

​امروز ۲۵تیرماه و مصادف با روز #بهزیستی و تأمین اجتماعی است؛
به همین مناسبت برخی از مهمترین وظایف سازمان بهزیستی را مرور می‌کنیم تا بدانیم و آگاه شویم که متولی بهزیستی ورامین در عمر مدیریت ۵ساله‌ی خود به کدام یک از این امور به‌طور جدی و بنیادین پرداخته و یا فقط چون مسئولین “گندم‌نمای جوفروش” دیگر فقط به اجرای امور نمایشی و بازدیدهای صوری پرداخته است.
از جمله مهم‌ترین وظایف بهزیستی:
۱- حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست و نیازمند و ارایه خدمات مختلف به آن ها
۲- ارایه خدمات مختلف به عموم کودکان و نوجـوانان
۳- حمایت و نگهداری از کودکان و اطفال بی‌سرپرست
۴- ساماندهی، حمایت و نگهداری از کودکان خیـابانی
۵- تجدید تربیت منحرفان اجتماعی
۶- ارایه خدمات‌ مختلف به آسیب دیدگان اجتماعی و افراد در معرض آسیب
۷- بـیمه اجـتماعی زنان خانـه‌دار کشور
۸- تأمیــن جهیـزیه مورد نیاز ایتام، معلولان و آسیب‌دیدگان نیازمند
۹- ارایه خدمات درمانی و توانبخشی به معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن
۱۰- حمایت و نگهداری معـلولان غیرقابل توانبـخشی
۱۱- ساماندهی، حمایت و نگهداری سالمندان نیازمند
۱۲- ساماندهی، حمایت و نگهداری بیماران روانی مزمن
۱۳- ارایه خدمات آموزشی به معلولان
۱۴- خدمات تربیت بدنی و ورزش ویژه معلولان و کم‌توانان
۱۵- ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی به بیماران جذامی
اما اصلی‌ترین وظایف سازمان بهزیستی?

۱۶- پیش‌گیری از معلولیت‌ها
۱۷- پیش‌گیری از آسیب‌های اجتماعی (از جمله طلاق ـ‌خودکشی ـ کودک آزاری)
۱۸- ارایه خدمات مشاوره‌ای روان‌شناختی به جامعه
۱۹- آموزش مهارت‌های زندگی (فردی و اجتماعی)
۲۰- پیش‌گیری از اعتیاد به موادمخدر
۲۱- درمان و بازتوانی معتادان
۲۲- ارایه خدمات تخصصی به منظور کاهش آسیب ناشی از اعتیاد
۲۳- حمایت از معتادان بهبود یافته و توانمند سازی آن ها
۲۴- تحت‌پوشش قراردادن گروه‌های هدف از نظر بیمه خدمات درمانی
۲۵- تأمین موجبات و تشویق جلب مشارکت‌ها و فعالیت گروه‌های داوطلب و مؤسسات غیردولتی
۲۶- صدور پروانه فعالیت برای متقـاضیان تأسـیس مهدکودک، شیرخوارگاه، خانه کودکان بی‌سرپرست، مرکز نگهداری کودکان خیابانی، خانه سـلامت دخــتران و زناقن، کلینـیک مـددکاری اجتماعی، اورژانـس‌ خدمات اجتماعی، مرکز مشاوره اجتمـاعی، مرکز مشاوره ژنتیک، مرکز توانبخشی روزانه معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن، مراکز توانبخشی و نگـهداری شبانه‌روزی معلولان و سالمـندان، مرکز توانـبخـشی و درمانی شبـانه‌روزی بیماران روانی مزمن، مرکز درمانـی و بازتــوانی معتـادان، مرکز حرفه‌آموزی معلولان و نظارت بر فعالیت آن ها
۲۷- صدور پروانه فعالیت برای متقاضـیان تأسیس انجـمـن‌ها و مؤسسات غیردولتی و خیریه که در راسـتای اهداف بهزیستی فعالیت می‌کننـد و نظارت بر فعالیت آن ها
۲۸- آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای گروه‌های هدف
۲۹- ایجاد فرصت‌های شغلی برای گروه‌های هدف سازمان و توانمندسازی آن ها
۳۰- کمک به تأمین مسکن موردنیاز گروه‌های هدف‌ سازمان
۳۱- آموزش نیروی انسانی مورد نیاز خدمات بهزیستی در کشور.
#فصل_تغییر
#گندم‌نمایان_جوفروش
#گیوه‌ها_را_ورکشیم
#لخ‌لخ_نکنیم

این خبر را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید:

پاسخی بگذارید

3 + 15 =

Top