تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در ورامین ادامه دارد

?تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز شهرستان ورامین (بخش مرکزی، روستای خورین) انجام شد

◀️حسب دستورات قضایی اخذ شده از مقام محترم قضایی مبنی بر قلع و قمع ساخت و ساز های غیر مجاز در اراضی کشاورزی برابر قانون تبصره ۲ ماده ۱۰ حفظ کاربری اراضی، در مورخ ۹۹/۵/۱۲ تعداد ۱۱ مورد (دیوارکشی،تفکیک اراضی)جمعاً به مساحت ۲۱۵۰۰ مترمربع قلع و قمع و به حالت سابق اعاده گردید.

⚠️ مقرر گردید مالکین حداکثرظرف مدت ۱۰ روز نسبت به جمع آوری نخاله‌ها و مصالح موجود اقدام نمایند، در غیر این صورت برابر قانون و مقررات اقدام خواهد شد.

تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز روستای خورین
این خبر را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید:

پاسخی بگذارید

سه × سه =

Top