تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز جوادآباد ورامین

ساخت و سازهای غیر مجاز شهرستان ورامین در بخش جوادآباد تخریب شدند

◀️ روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان ورامین خبر داد:
حسب دستورات قضایی اخذ شده از مقام محترم قضایی مبنی بر قلع و قمع ساخت و ساز های غیر مجاز در اراضی کشاورزی برابر قانون تبصره ۲ماده ۱۰ حفظ کاربری اراضی در مورخ ۹۹/۳/۲۷ تعداد ۴۰ مورد (دیوارکشی، تفکیک، پی کنی، بنا) جمعاً به مساحت سیصد هزار متر مربع (۳۰۰۰۰۰) قلع و قمع و به حال سابق اعاده گردید.

?️این تخریب با حضور داداش زاده ریاست دادگاه عمومی بخش جواداباد و بیرانوند فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ورامین و محسن بنائیان مدیر جهادکشاورزی شهرستان ورامین و حیدری بخشدار جواداباد و ۱۰۰ نفر از نیروی انتظامی و نظارتی سطح شهرستان صورت گرفت.

⚠️و مقرر گردید مالکین حداکثرظرف مدت ۱۰ روز نسبت به جمع آوری نخاله‌ها و مصالح موجود اقدام نمایند در غیر این صورت برابر قانون و مقررات اقدام خواهد شد.

تخریب ساخت و ساز غیرمجاز جوادآباد
این خبر را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید:

پاسخی بگذارید

18 − چهارده =

Top