استفاده از مهر شوراهای اسلامی درخارج از مکاتبات اداری ممنوع است


به گزارش پایگاه خبری ورامین تدبیر، براساس اعلام معاون عمرانی وتوسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور استفاده از مهر شوراهای اسلامی خارج از مکاتبات اداری ممنوع است.

هوشنگ خندان دل معاون عمرانی وتوسعه امور شهری وروستایی وزارت کشور با ارسال بخشنامه ای به استانداران سراسر کشور موارد کاربرد مهر شورا توسط شوراهای اسلامی در موادهای ۱۰،۲۲و ۳۸ آیین نامه اجرایی شوراهای اسلامی روستا مصوب ۱۳۷۸ ومواد ۸،۲۰و۳۳ آئین نامه اجرایی شوراهای اسلامی بخش را مشخص وتأکید نموده که مطابق یکی از اصول مسلم حقوقی که دلالت بر عدم صلاحیت دارد ونیز شرح وظایف شوراهای اسلامی روستا وشهر که به ترتیب در مواد ۶۸و۷۱قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی ذکر شده است، شورا برای استفاده از مهر غیراز موارد مربوط به وظایف قانونی خود صلاحیت نداشته وهرگونه اقدام شورا واستفاده از مهر خارج از اختیارات ووظایف مصرحه از جمله تأیید استشهادیه های گوناگون محلی، قولنامه ها ومبایعه نامه ها ، ….. تخلف محسوب می شود وضروری است با عضو یا شورای متخلف وفق مواد قانونی مصرحه در فصل چهارم قانون شوراها « ترتیب رسیدگی به تخلفات» رفتار شود.

این خبر را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید:

پاسخی بگذارید

19 − یک =

Top