حضور پررنگ مسئولین شهرستان ورامین از جمله مصطفی حیدری، بخشدار مرکزی ورامین و اعضای شورای شهر ورامین در مراسم اولین یادواره شهداء کشتی گیر

حضور پررنگ مسئولین شهرستان ورامین از جمله مصطفی حیدری، بخشدار مرکزی ورامین و اعضای شورای شهر ورامین در مراسم اولین یادواره شهداء کشتی گیر

Top