یازدهمین جلسه تنظیم بازار شهرستان ورامین در سال ۹۷ برگزار گردید

یازدهمین جلسه تنظیم بازار شهرستان ورامین با حضوراکثریت اعضای ستاد تنظیم بازار شهرستان به ریاست کاغذلو فرماندار شهرستان برگزار شد. به گزارش ورامین تدبیر ، فرماندار شهرستان بر ضرورت توزیع میوه شب عید به بهترین شکل و جانمایی صحیح مکان های فروش به منظور تسهیل دسترسی مردم برای خرید میوه

Top