گزارش ورامین تدبیر در خصوص کارتن‌خواب‌های ورامین

زیر پوست شهر چه می‌گذرد؟ ( گزارش ورامین تدبیر در خصوص کارتن‌خواب‌های ورامین ) عبارت کارتن‌خواب عمدتاً در خصوص کسانی به کار می رود که شب ها را در فضاهای عمومی مانند پیاده‌روها، پارک‌ها یا زیر پل‌ها سپری می‌کنند و یا ساکن گرم‌خانه ها و مراکز نگهداری دولتی و

Top