قصیده زیبای “آواز نبی” اثر ماندگار استاد امیری فیروزکوهی به مناسبت عید مبعث

آنک آواز نبى از در بطحا شنوید ذکر حق را ز در افتادن بتها شنوید نور اسلام بر آمد ز کران تا نگرید بانگ توحید درآمد به جهان تا شنوید سخنى از سر مهر و خبرى از در صدق‏ گر ز جابى نشنیدید، از این جا شنوید بس شنیدید سخن‌ها ز خدا بى خبران اینک آیید و

Top