پانصد روستای استان سیستان و بلوچستان در پی بروز سیل فاقد راه ارتباطی است

نماینده مردم سراوان در مجلس به وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به وضعیت بحرانی استان سیستان و بلوچستان بعد از وقوع سیل تذکر داد و گفت: ۵۰۰ روستای استان سیستان و بلوچستان در پی بروز سیل فاقد راه ارتباطی است. محمدباسط درازهی در جلسه

Top