اقدام جهادی جهت اجرای صحیح طرح ملی حذف قبوض کاغذی در ورامین

به گزارش ورامین تدبیر مزدارانی مدیر برق ورامین افزود: طی روز گذشته و روز جاری با بهره گیری از تمام توان پرسنلی خود و با اعزام بیش از چهل مامور به درب منازل جهت اخذ شماره تلفن همراه مشترکین در حال اجرای هر چه بهتر طرح ملی حذف قبوض کاغذی می

Top