پیام سپاس اهالی روستای عبدل‌آباد پایین از بخشدار شریف‌آباد پاکدشت

👤جناب آقای مهندس علیدادی بخشدار محترم شریف‌آباد پاکدشت 👏 بدون شک پی‌گیری فراوان و دل‌سوزانه شما در رفع مشکل افت فشار آب اهالی روستای عبدل‌آباد پایین تاثیر به سزایی در احقاق حقوق مردم و تامین آب مورد نیاز اهالی این روستا و سایر روستاهای تابعه بخش شریف‌آباد داشته است. بدین‌وسیله مراتب

Top