اهدای عضو دانیال بهرامی به ۲۵۰ بیمار

خانواده مرحوم دانیال بهرامی اعضای بدن وی را اهدا نمودند به گزارش ورامین تدبیر مرحوم دانیال بهرامی، جوان پارکوریست ۲۱ ساله‌ای که عصر روز دهم فروردین ماه به علت پاره‌شدن طناب در حین اجرای یکی از حرکات این رشته ورزشی در یکی از مجتمع‌های شهرک مسکونی اکباتان از

Top