همایش گندم‌کاران شهرستان ورامین برگزار شد

همایش گندمکاران جهت تحویل گندم به مراکز خرید دولتی در اداره جهاد کشاورزی شهرستان ورامین برگزار شد.

در این نشست مقرر شد با توجه به زمان برداشت گندم، کلیه کشاورزان، گندم های خود را به مراکز خرید تحویل نمایند تا سال آینده از مشوق های دولت اعم از کود،سوخت، معافیت مالیاتی ،بذر و ..‌‌. بهره مند شوند.

این خبر را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید:
Top