نشست تخصصی تحلیل و بررسی نقش و جای‌گاه تعاونی‌های روستایی در فرمانداری ورامین برگزار شد

👥 نشست تخصصی تحلیل و بررسی نقش و جای‌گاه تعاونی‌های روستایی با حضور عبادزاده مدیرکل تعاون، کار  و رفاه اجتماعی استان تهران، شمس معاون روستایی اداره کل روستایی و شوراهای  استانداری تهران، میرباقری مدیر تعاونی‌های استان تهران و خانم توسلی معاون برنامه‌ریزی فرمانداری ورامین با دهیاران و مسولان تعاونی‌های شهرستان ورامین برگزار شد.

🏘 ۱۱۸تعاونی در شهرستان ورامین فعال هستند که از این مقدار ،تعداد ۹۰ تعاونی در بخش کشاورزی فعال هستند.
مجموع افراد فعال در این تعاونی بیش از ۲۶۰ هزار نفر می‌باشند.

حمیدرضاشمس معاون اداره کل امور روستایی وشوراهای استانداری تهران در نشست تخصصی تحلیل و بررسی نقش و جای‌گاه تعاونی‌های روستایی ضمن تبیین ماهیت وروحیه تعاون ازمدیران و کارکنان دربخش تعاونی هابه‌خصوص تعاونی ودهیاران موفق درسطح
شهرستان و استان تقدیر کرد و گفت:امروزه درمبارزه باجنگ نرم و مبارزه باجنگ اقتصادی علیه دشمن این تعاونی‌هاهستند که یکی از الگوهای موفق برای دور زدن تحریم ها ورسیدن به خودکفایی اند چراکه درامرتولید یعنی اقتصاد وارائه خدمات اجتماعی ودیگرفعالیت ها درمیدان می باشند وتعاونی‌هاباروحیه همبستگی و وحدت درتوسعه اقتصاد ونشاط اجتماعی روستا وشهر ودرنهایت کشورنقش خطیر واستراتژیک دارند وماهیت کارشان بادیگرشرکت هامتفاوت است.

شمس افزود: همه کم وبیش درساختار سازمانی ونقدینگی ومقررات اکثرا مشکل داریم، وماهمگی بایدبرای رفع چالش ها تلاش کنیم وپیشنهاد وراهکار به مسوولین ومدیران خود ارائه دهیم ولی همت وتلاش بی شائبه وایثار شماتعاونگران عزیزبخش مهمی ازمشکلات راحل وفصل کرده وخواهدکرد
وبرای همین برخی تعاونی ها برتری خود را بادیگر رقبای
استانی وملی همواره حفظ می کنند وبرخی نیز دستی بر صادرات دارند.

شمس در توضیح نقش و اهمیت بالای تعاونی‌های اظهار داشت: اقتصاد بدون نفت یعنی تعاونی هابایدباتمام ظرفیت ونوآوری بیایند پای کار وبا تلاش مضاعف علل وفلسفه وجودی خود رابیش ازپیش به نمایش بگذارند و نباید ازتلاش ها خسته وناامیدشد؛شیرینی کارشما ماحصل زنجیره ای تلاش شماست وآن تولید وخدمات در راستای اقتصادبدون نفت است. هرجاهم مشکلی بودبه مسوولین مربوطه منعکس بشود، پیگیرباشید
دفترروستایی
استاندای هم درکنارشماست

معاون امور روستایی وشوراهای استانداری تهران
معاون اداره کل روستایی و شوراهای استانداری تهران تاکید کرد :
ازالگوهای موفق درهرسطحی بهره بگیرید
ولو دراستان ویا کشوردیگری باشد، الگوسازی یعنی ترویج و اشاعه آن به کشور وباعث افتخار منطقه خودباشید، حتی تعاونی موفق باخود یاری که دارند و باهماهنگی های لازم
ازسفرخارجی استقبال کنند

نخبگان واندیشه ورزان وخیرین روستایی را
بیشترمشاوره بگیرید
شمس درخاتمه گفت
تعاونی ها
بایدالویت ونیازجامعه را شناسایی کنند
وبازارهای داخلی وخارجی را رصدکنندو
ازفضای مجازی مرتبط بهره مندشوند و
ازهنر رسانه ها بخصوص
مطبوعات و رسانه ملی
یعنی صدا وسیما غافل نشوند
ودرعصرتوسعه ارتباطات وانفجار اطلاعات از هر رسانه وتبلیغات محلی بصورت هنرمندانه
بهره گیری شود و
ودرنمایشگاه های عمومی و تخصصی
همانند نمایشگاه توانمندی روستاییان
وعشایر،صنایع دستی وگردشگری،دام وطیور،کشاورزی و….برای جذب سرمایه وسرمایه گذار وتوسعه اشتغال حضور
بیشتری داشته باشید وبرای دیده شدن
مستندسازی کنید واثربگذارید
یعنی اگرمی خواهید
دیدشویداهل رسانه ومستندسازی باشید
آنهم هنرمندانه وبموقع
ومشتریان ،مخاطبین وحتی اعضای
خود را برای انتفاع بیشتر
درمیدان کارفعال
داشته باشید و
نمایشگاه راجدی تربگیرید که باعث رونق تولید وخدمات شما است
ونبایدازاین بستریعنی نمایشگاه وبازارچه های محلی به راحتی گذشت
چرا که تجار
ورسانه ها
ومتخصصین
دراین اماکن ویژه حضور
می یابند

 

 

 

این خبر را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید:

دیدگاهتان را بنویسید

نه + پنج =

Top