نشست گروه باور با محمد کرم محمدی، فرماندار شهرستان پیشوا

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی ورامین تدبیر :جمعی از جوانان فعال در زمینه های اجتماعی و فرهنگی دشت ورامین به نام گروه باور با محمد کرم محمدی، فرماندار شهرستان پیشوا، دیدار و گفت و گو کردند.

نشست گروه باور با محمدرضا یوسفی، فرماندار شهرستان ورامین

telegram.me/varamintadbir به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی ورامین تدبیر :جمعی از جوانان فعال در زمینه های اجتماعی و فرهنگی دشت ورامین به نام گروه باور با محمدرضا یوسفی، فرماندار شهرستان ورامین، دیدار و گفت و گو کردند.

Top