ریاست ستاد انتخابات شهرستان پیشوا مشخص شد

#نود_روز تا انتخابات: با حکم محمدی فرماندار پیشوا سیدجمال جلیلی به ریاست ستاد انتخابات شهرستان پیشوا منصوب شد. جلیلی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و پنجمین دوره شورای‌شهر را برگزار خواهد کرد.

Top