پرشورترین روز ثبت‌نام‌کننده‌های انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی ورامین

مصطفی حیدری ،بخشدار مرکزی ورامین، ضمن اعلام پرشورترین روز ثبت‌نام از داوطلبین،تعداد ثبت‌نام شدگان نهایی را تا پایان موعدمقرر روز جاری ۹۴ نفر اعلام کرد/کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات بخش مرکزی ورامین

سعیدیان از ستاد انتخابات شورای اسلامی روستاهای بخشداری مرکزی ورامین بازدید کرد

عباسعلی سعیدیان ،رئیس ستاد انتخابات شهرستان ورامین به همراه معاونین فرمانداری شهرستان ورامین ظهر امروز از ستاد انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی روستاهای بخش مرکزی ورامین بازدید کرد ودر چگونگی روند اجرای ثبت نام از داوطلبین پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی ورامین قرارگرفت.

Top